Advertajzing (advertising) je oblik komunikacije sa tržištem odnosno potrošačima.

Advertajzing, reklamna poruka nagovara i utiče na svest potrošača da se odluče baš za vaš proizvod ili uslugu a to postižemo kombinacijom ideja, mašte, kreativnosti, duhovitosti, jednostavnosti…

Suština advertajzinga je da na lak način privolite potrošače da probaju vaš proizvod ali i da vam ostanu lojalni! Zapitajte se zašto je većina konzumenata viskija, pored onolikog izbora, lojalna baš Džoniju Vokeru?! Jeste li sigurni da je baš on najbolji?!

Reklama je oblik vizuelne komunikacije koja ima za cilj da svesno ili podsvesno utiče na svest potrošača i da inicira stvaranje potrebe i želje za posedovanjem određenog proizvoda ili konzumiranja određene usluge.

Zbog svega ovoga vaša oglasna poruka mora da bude kreativna, razumljiva, interesantna i lako shvatljiva, po nekad i duhovita…
Najbolji uspeh postižu jednostavne i umerene reklame prezentovane u kreativnom duhu na pravom mestu i u pravo vreme! Držite se stare krilatice “jednostavno – idealno”!