Brendirajte se!

S marketinške tačke gledišta, stvaranje brenda tj. brendiranje firme, proizvoda, usluge ili ličnosti je osnov svakog uspeha. Uspeh u poslovanju nikada nije slučajan već je rezultat truda, rada, vremena, kreativnosti i drugih faktora koji su planski i sistemski ulagani u njega.

srbija1

Mi Vam nudimo usluge kreiranja brenda, vizuelnih i grafičkih standarda i elemenata po kojima će vaš brend biti prepoznatljiv i ostati zapamćen u svesti potrošača. Takođe, nudimo vam usluge kreiranja i uređivanja odnosa sa klijentima, potrošačima, javnošću… Pisanje saopštenja za javnost, članaka i sadržaja za web sajt i sl. U tom smislu, tu smo i da dizajniramo i stvorimo vaš web sajt, da ga uredimo i upravljamo njime, pozicioniramo ga na internetu, pretraživačima i sl.

Tu smo da dizajniramo i pripremimo za štampu sve vaše reklamne i propagandne materijale (brošure, kataloge, liflete, korporativne materijale i sl.).

Drugim rečima, nudimo vam veliki deo usluga neophodnih za stvaranje brenda i njegovo pozicioniranje na tržištu tj. u svesti potrošača.

Uspešan biznis je mozaik koji treba da sastavite od mnogo fragmenata. Da bi se videla slika (uspeh) potrebno je da pravilno uklopite što više elemenata.

sava1

O brendingu…

„Brend“ (Brand) je reč koja nam dolazi iz engleskog jezika i najlakše bismo je doslovno preveli kao „žig“. Prvo zabeleženo brendiranje (žigosanje) zabeleženo je u današnjoj Americi (divlji zapad) kada su prerijski kauboji žigosali svoja goveda kako bi mogli da potvrde svoje vlasništvo nad njima (npr. kada se pomešaju sa tuđom stokom). Međutim uloga brenda tada ipak se unekoliko razlikovala od uloge koju brend ima danas. Svakako, i danas brend (žig) označava vlasništvo ali ima potpuno drugu „dimenziju“. Svrha brendiranja danas je da izdiferencira vašu robu u odnosu na ostale, slične, na tržištu kao i da kod potrošača stvori jedinstvenu percepciju o vašoj robi (brendu) kako bi se oni odlučili baš za nju.

tirkizna-diva1

Zašto brendirati?!

Poenta brendiranja je da u svesti potrošača kreira jedinstven i pozitivan ukupan utisak, percepciju i emociju i da tako utičete na njih. Brendiranjem se (između ostalog) stiče i lojalnost potrošača.

Megdan ili bojno polje

Platforma na kojoj brendiranje igra svoju ulogu nije tržište roba i usluga već glave i svest potrošača.

Sve se može i mora brendirati kako bi imalo uspeha u svom životnom veku. I vi kao ličnost ste brend i svakog dana svesno ili nesvesno radite na svom brendiranju (šta npr. radite dok uređujete svoj profil na Fejsbuku?).

bus-plus1

Šta je Marketing a šta Brending?!

Mnogi ljudi danas mešaju pojmove Marketing i Brending, možda i sa pravom. Naime, brending je samo deo marketinga ali, mnogi vodeći svetski marketinški eksperti smatraju upravo da je brending (izgradnja i stvaranje brenda) najveći odnosno najznačajniji deo marketinga. Današnje tržište proizvoda i usluga koncipirano je tako da se roba ne prodaje već kupuje. Da pojasnimo: koncept po kome klasični tj. tradicionalni način prodaje u kome glavnu ulogu ima trgovac / prodavac sve više i sve češće se zamenjuje konceptom po kome glavnu ulogu u procesu prodaje proizvoda ili usluge ima kupac. On je taj koji stoji ispred police sa više desetina „identičnih“ proizvoda i bira koji će spustiti u svoju potrošačku korpu. Na njega ćete lakše uticati brendiranjem (uticajem na njegovu svest) nego veštim trgovcem koji će ga ubediti da kupi baš vaš proizvod.

Ovome u prilog ide i nagli rast savremenih vidova i načina prodaje kao što je Online prodaja, automati, hipermarketi i sl.

Poenta brendinga je da utiče na potrošača da odluku o kupovini nekog proizvoda ili usluge donese mnogo pre nego što se susretne sa istim odnosno dođe do čina razmene novca i dobara.

brending