GOLOTINJA U REKLAMI – ZA ILI PROTIV?!!

Kako obnažena ženska (ili muška) tela i povišen procenat erotike u reklamama utiču na prodaju proizvoda i stvaranje brenda?
Zavisi! Svakako, svedoci smo svakodnevne i sveprisutne erotike (čak i seksa) u domaćim i stranim reklamama. I pored toga šzo Zakon o reklamiranju zabranjuje nepristojan sadržaj u reklamama, svakodnevno gledamo bilborde, reklamne TV spotove i sl. koji nedvosmisleno preteruju sa erotikom i nepristojnošću.

Psihologija boja

Psihologija boja je deo psihologije koji proučava emocije i reakcije posmatrača na određene boje. Dokazano je da ljudi različito reaguju na određene boje i da one kod njih izazivaju različita emocionalna stanja, ponašanja i raspoloženja. Respektujući ova saznanja otvara nam se velik teren za primenu istih u svrhu marketinga, advertajzinga i poboljšanja prodaje uopšte.