Godišnji porez na dohodak građana

Svi građani koji su u prethodnoj godini primali više od 190,422,00 RSD mesečno MORAJU da podnesu prijavu za plaćanje godišnjeg poreza na dohodak najkasnije do 15. maja a potom, po dobijanju rešenja, da plate GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK! Prijavu za plaćanje poreza su u obavezi da podnesu svi građani (rezidenti i nerezidenti) koji su u…

Kurs knjigovodstva

Kurs knjigovodstva – jedinstven, drugačiji i neponovljiv! Kao predavač na ovom kursu i njegov organizator, u ovom članku izneću niz “superlativa” vezanih za kurs knjigovodstva. Na vama, mojim dragim čitaocima, je da date sud o tome i, ako vam štogod ne bude jasno, tražite da vam pojasnim što mi nikako neće biti teško, naprotiv. Dakle,…

Postanite stručni i zapošljivi

Kako premostiti jaz između znanja koja stičete formalnim obrazovanjem i znanja koje se traži u praksi odnosno na tržištu rada?! Rešenje može biti praksa ili kursevi neformalnog obrazovanja koji imaju naglašen praktičan pristup materiji koja se izučava. Generalni problem tzv. sistema formalnog obrazovanja (stručne škole i fakulteti) u skoro celom svetu, naročito u Evropi, pa…

Biznis plan

U susret seminaru “Academy of Modern Management” u organizaciji Fakulteta Organizacionih nauka i ESTIEM-a na kojem ću biti predavač prvog dana, odmah po otvaranju na temu “Biznis ili poslovni plan”. Mali deo mog izlaganja: Biznis ili Poslovni plan Uspeh bilo kog biznisa zavisi od mnogo faktora ali iznad svega od odluka koje donosite Vi kao…