Beautiful Serbia on Facebook – Bližimo se cifri od 2000 obožavalaca!!!

“Beautiful Serbia” je web projekat koji ima za cilj promociju, afirmaciju i izmenu imidža Srbije u svakom a naročito u turističkom smislu rukovodeći se visokim standardima i kriterijumima u odabiru materijala koji će biti prikazan pred očima blizu 2000 poštovalaca i obožavalaca. Bilo da je u pitanju fotografija, video materijal, tekstualna informacija ili link, pre…