Čekamo li da pomoć padne s neba?

Najplaćeniji i najtraženiji poslovi u Srbiji

 

RZS (Republički zavod za statistiku) je objavio mesečni statistički bilten po kome su najviši iznosi prosečnih zarada bez poreza i doprinosa po delatnostima, za mart 2011. godine, u oblastima finansijske delatnosti i delatnosti osiguranja (69.304 RSD), snabdevanja električnom energijom (62.482 RSD), rudarstva (54.363 RSD), i informisanja i komunikacije (49.539 RSD).

NSZ (Nacionalna služba za zapošljavanje) iznosi da je decembra 2010. godine u Srbiji bilo 729.520 nezaposlenih kojih je najviše u Beogradu (93.769) i Nišu (34.867), a od tog broja bez posla živi najviše mladih od 25 do 29 godina (13,29 odsto).

Bez obzira na nezaposlenost, usled nedostatka stručnog kadra u oblastima informacionih tehnologija, elektrotehnike, ekonomije, građevinarstva i knjigovodstva javiće se visoka tražnja za radnom snagom, po Dejanu Jovanoviću, direktoru NZS-a.

Čekamo li da pomoć padne s neba?

Dok traje sivilo, narod se snalazi na svaki mogući način, a najsigurnije i najisplativije je uvek ulagati u sebe. Odgovarajući fakulteti, škole i kursevi mogu pomoći u trci za dobrim poslom i pristojnom platom, kao komparativna prednost u odnosu na druge kandidate koji konkurišu za posao.

– Na državnim fakultetima, programi osposobljavanja studenata najčešće imaju mizeran postotak radne prakse, a akcenat je bačen na obimnu i suvoparnu teoriju, dok je na privatnim fakultetima situacija obrnuta, ali je primarni kriterijum upisa potonjih kućni bužet budućeg studenta, a ne sposobnost i talenat, kaže Jelena Lazović, student Beogradskog Univerziteta.

Nešto hrabriji pojedinci uzimaju situaciju u svoje ruke osnivanjem sopstvenog preduzeća. Što se kurseva i škola tiče, mnogi od njih imaju vrlo pragmatičan pristup obučavanju polaznika, a znanja koja pružaju su, zavisno od odabira škole ili kursa, pogodna za savlađivanje radnih prepreka.

Škola knjigovodstva i preduzetništva Agencije S&S je jedan od takvih kurseva čiji se polaznici osim prostog knjigovodstva obučavaju i drugim elementima preduzetničkog poslovanja, poput osnivačkih poslova, administracije i praćenja propisa.

Uska specijalizacija za profil knjigovođe izdvajaju ovaj kurs od sličnih koji se baziraju na proučavanju široke oblasti računovodstva.

Leave a Reply