Grafički dizajn je nešto između umetnosti i zanata.
Ako Grafički dizajn posmatramo kao umetnost, onda je to vrsta primenjene umetnosti čiji rezultat će biti originalno delo dizajnera kao umetnika (vrlo često neobično i drugačije).

Ukoliko grafički dizajn posmatramo kao zanat, onda će rezultat biti u granicama očekivano-standardizovane forme, poštujući pisana i nepisana pravila i standarde u ovoj oblasti. Na vama je da se odlučite…

U svakom od dva gore navedena slučaja, grafički dizajn podrazumeva kombinovanje raznih vizuelnih, verbalnih, grafičkih i tipografskih elemenata (tipografije, ilustracije, fotografije i teksta) kojima vizuelno komunicira sa publikom tj. ciljnim grupama (potrošačima, korisnicima usluga, glasačima, fanovima…). Na ovaj način, vizuelnom komunikacijom,  na vrlo efektan način se prenose poruke, mišljenja i sl. u svrhu reklamiranja, informisanja, uveravanja ili edukovanja.

Graficki-dizajn

Drugim rečima, grаfički dizаjn je kreаtivni proces u kojem klijent i dizajner zajedničkim radom dolaze do rešenja koje će efektno i efikasno delovati na ciljane tržišne segmente. Grafički dizajn je blizak psihologiji potrošača, marketingu i advertajzingu…

Grafički dizajn je vremenom, paralelno sa razvojem računara i informacionih tehnologija evoluirao od četkice i platna u digitalne forme i oblike koje se još često nazivaju i priprema za štamu. Štampa može da bude digitalna štampa, ofset štampa, sito štampa, tampon štampa i sl.

Grafički dizajn mora da bude vizuelno atraktivan i razumljiv ciljanim grupama potrošača a grafički dizajnerkao njegov autor će se pobrinuti za njegovu tehničku realizaciju i pripremu za štampu.