[section id="homeservices"]
[grid grid="3"][icon icon="icon-align-justify" color="#B3BBC6" size="15"] VIZUELNE KOMUNIKACIJE

[/grid]
[grid grid="3"][icon icon="icon-align-justify" color="#B3BBC6" size="15"] VERBALNE KOMUNIKACIJE

[/grid]
[grid grid="3"][icon icon="icon-align-justify" color="#B3BBC6" size="15"] VEB KOMUNIKACIJE

[/grid]
[grid grid="3"][icon icon="icon-align-justify" color="#B3BBC6" size="15"]VIDEO KOMUNIKACIJE

[/grid]
[/section]

[divider]

[section]
[grid grid="12"]
[titlesection]

MIROSLAV BRONZIĆ

BIZNIS, MARKETING, PR, VEB I VIDEO KONSULTANT

[/titlesection]
[/grid]

[grid grid="6"]

Dobrodošli na moj lični veb sajt!

Dozvolite da se predstavim: Ja sam Miroslav Bronzić, osoba čija profesija nema naziv koje je bliže određuje. Bavim se komunikacijama.
Možda to liči na Public Relations, jednim delom je svakako i to, međutim, komunikacije, lično i profesionalno, shvatam mnogo šire.

[divider height="20"]

Zahvaljujući "komunikacijama" u koje su, između ostalih finesa, utkani i marketing, biznis konsalting, edukacija i sl., postao sam "mirođija" u biznisima svojih klijenata. "Onaj neko" ko gradi imidž, poslovni stil i reputaciju, komunicira i rukovodi marketingom. "Spoljni momak" za Marketing, Advertising i Odnose s javnošću.

[divider height="20"]

Kada neka poruka, vest ili reklama treba da se "pošalje u svet", to je moj posao. Osim što ću osmisliti i kreirati tu poruku, ja ću je i realizovati, bilo da se radi o saopštenju za javnost, promo sloganu, plakatu, bilbordu, veb stranici, viralu na društvenim mrežama, radio ili TV reklami, oglasnoj veb kampanji i sl.

[divider height="20"]

Komunicirati se može na razne načine: Rečju (izgovorenom i pisanom), slikom (pokretnom ili statičnom), grafikom, ilustracijom...

U tom smislu, svoje "komunikacije", nazvao sam "VVVV": Verbalne, Vizuelne, Veb i Video komunikacije.

[/grid]

[grid grid="6"]
[accordion position="first" title="VERBALNE KOMUNIKACIJE" color="red" content="Verbalne komunikacije podrazumevaju PR (Odnose s javnošću), Copywriting (pisanje za veb i pisanje propagandnih poruka i štiva), uređivanje veb portala, blogova i korporativnih veb prezentacija. Reč, izgovorena ili napisana, ima veliku moć i snagu."]
[accordion title="VIZUELNE KOMUNIKACIJE" color="orange" content="Vizuelne komunikacije podrazumevaju grafički dizajn, veb dizajn, fotografiju, fotomontažu... Određene poruke se mogu preneti na više načina, ne samo rečju. Najzad Slika govori više od hiljadu reči. Manipulacija slikom i vizuelnim je, između ostalog, moja profesija."]
[accordion title="VEB KOMUNIKACIJE" color="green" content="Veb komunikacije podrazumevaju veštinu upravljanja i korišćenja veba kao najmodernijeg i najmoćnijeg medija. Kada nešto imamo da saopštimo, nije svejedno hoćemo li to reći u bure (da niko ne čuje) ili na sva zvona (da svi čuju)."]
[accordion position="last" title="VIDEO KOMUNIKACIJE" color="blue" content="Video komunikacije podrazumevaju video produkciju. Polje na kome se aktivno usavršavam."]
[/grid]

[divider]

[grid grid="12"]
[titlesection]

4V KOMUNIKACIJE

VVVV - Vizuelne, Verbalne, Veb i Video komunikacije

[/titlesection]
[/grid]

[grid grid="3"]
[member color="blue" name="VIZUELNE KOMUNIKACIJE" profession="Grafički i veb dizajn, video" imagesrc="http://www.bronzic.com/wp-content/uploads/2014/08/vizuelne-komunikacije.jpg" description="Moj pogled na svet je isfiltriran. Sve vidim lepše i bilje nego što jeste. To i nije tako teško ako zauzmete pozitivan stav. Ako vas ili vaš biznis treba nekome da predstavim, biće to onako kako ja vidim"]
[/member]
[/grid]

[grid grid="3"]
[member color="green" name="VERBALNE KOMUNIKACIJE" profession="Public Relations, Copywriting" imagesrc="http://www.bronzic.com/wp-content/uploads/2014/08/PR.jpg" description="Način izražavanja je mera komunikativnosti, moći i uticaja a stil na koji to činim(o) je drugačiji od uobičajenog i već čuvenog. Na taj način skrećem pažnju slušalaca ili čitalaca."]
[/member]
[/grid]

[grid grid="3"]
[member color="orange" name="VEB KOMUNIKACIJE" profession="Veb dizajn, vođenje veb sajtova, HEO" imagesrc="http://www.bronzic.com/wp-content/uploads/2014/08/veb.jpg" description="Vreme štampe, pa i televizije, na žalost prolazi. Međutim, nemamo vremena da žalimo već moramo da se prilagođavamo. Štaviše, carevanje vebom i društvenim mrežama je prilika koja se ne sme propustiti."]
[/member]
[/grid]

[grid grid="3"]
[member color="violet" name="VIDEO KOMUNIKACIJE" profession="Video montaža" imagesrc="http://www.bronzic.com/wp-content/uploads/2014/08/video.jpg" description="Kada kažemo video obično mislimo na televiziju. Pogrešno! Mislite na veb, na moćni You Tube i ostale video servise. Pokretna slika je poseban, najuverljiviji, način komunikacije. Skoro kao živa reč."]
[/member]
[/grid]

[section]
[grid grid="12"]
[titlesection]

[/section]

Leave a Reply