Kako napisati CV i propratno pismo

Vaš CV i propratno pismo predstavljaju tzv. „prvi utisak“ potencijalnog poslodavca / kompanije u kojoj nameravate da se zaposlite o vama. Ne treba mnogo govoriti o frazi „moć prvog utiska“, možemo samo da konstatujemo da ako taj „prvi utisak“ nije dovoljno jak i ubedljiv, sigurno neće doći do sledećeg kontakta odnosno intervjua ili razgovora sa poslodavcem.

Namera mi je da u ovom članku ne govorim mnogo o načinima i tehnikama pisanja CV-a i propratnog ili motivacionog pisma. To bi predstavljalo bezobzirno trošenje vašeg vremena i poigravanje vašom inteligencijom. Na internetu ima čak i previše pisanog materijala o modelima i načinima pisanja CV-a i sl. kao i nebrojeno mnogo šablona za prepisivanje i popunjavanje.

Naprotiv, namera mi je da utičem na Vas da shvatite da obrasci i šabloni koji, uistinu treba da se poštuju, moraju da imaju i lični „pečat“ ili „notu“ koja će vas izdvojiti iz mase pristiglih prijava.

Taj „lični pečat“ mora da ima dve strane: jednu u odnosu na Vas kao ličnost i drugu u odnosu na svakog poslodavca / kompaniju kod koje konkurišete ponaosob, naročito u propratnom i motivacionom pismu.

Izuzetno je važno da svaki put kada konkurišete kod novog poslodavca iznova napišete ili bar prilagodite svoje motivaciono pismo (možda čak i CV) profilu i potrebama baš tog poslodavca / kompanije. Da na sažet, slikovit i kreativan način objasnite i „dokažete“ zašto ste vi kao zaposleni i ciljana kompanija kao poslodavac baš stvoreni jedno za drugo i da će vaš (radni) odnos zasigurno biti na svekoliku obostranu korist i zadovoljstvo.

Iako vaš CV predstavlja vašu biografiju, to ne sme da bude vaša autobiografija. Ne budite preopširni i ne opterećujte sa suvišnim ili iz nekog razloga samo vama bitnim informacijama da ne ostavite utisak „smarača“ tj. dosadne osobe. Druga oštrica tog mača može da bude pomisao poslodavca da ste prekvalifikovani za njegove potrebe i da to bude, uistinu čudan, razlog za odbacivanje vaše prijave. Fokusirajte se na vaše sposobnosti relevantne za delatnost kompanije. Predpostavimo da poslodavca veoma malo ili čak uopšte ne zanimaju informacije iz vašeg života pre srednje škole.

Kada sastavljate CV i motivaciono pismo imajte na umu interes kompanije kod koje nameravate da se zaposlite a ne svoj interes obzirom da oni biraju a ne vi (naravno, svakako nećete uraditi ništa protivno svojim interesima). Uvek se zapitajte šta vi možete da pružite dotičnoj kompaniji i u tom stilu napišite CV, propratno i motivaciono pismo. Potpuno je pogrešan stav da se, prilikom pisanja biografije pitate šta dotični poslodavac / kompanija može da pruži vama.

Obavezno i što je moguće bolje se raspitajte o kompaniji kojoj podnosite prijavu za zaposlenje. Što više informacija o njima posedujete, „gađaćete“ bliže centru mete i lakše ćete ih privoleti da vas zaposle. Svakako, raspitajte se i o uslovima rada, mogućnostima napredovanja i visini zarada kako biste u određenoj meri izbegli neprijatnosti kada ova tema dođe na red prilikom intervjua. Intervjuer ili poslodavac će svakako uočiti vašu upućenost ili iznenađenost ponuđenim mogućnostima i iznosima.

Kada navodite svoje vrline i osobine, kao i hobi koji nekako uvek nađe svoje mesto na kraju CV-a, vodite računa šta pišete. I to može da bude „mač sa dve oštrice“. Npr. ukoliko konkurišete na radno mesto knjigovođe i pritom napišete da ste izuzetno kreativni, to bi moglo da se protumači kao vaša spremnost na domišljatost prilikom utaje poreza i sl. Isto tako, ako Vam je hobi gajenje bubašvaba ili zmija u terarijumu bolje ga je ne navesti.
Nauprot tome, ako vam je hobi fotografija a konkurišete za mesto grafičkog dizajnera, to je inače lep i koristan spoj. S druge strane, isti hobi za radno mesto kuvara nema nikakav značaj. Bolje napišite da skupljate recepte jer to verovatno i radite.

Bez obzira da li CV i propratno pismo dostavljate u štampanoj ili elektronskoj formi, izbegavajte obojene pozadine a razlog tome je poslovni običaj da se profesionalna prepiska uvek obavlja na belom papiru. Takođe, papir u boji ometa koncentraciju čitaoca. Takođe, nemojte pojedine delove teksta označavati pozadinom druge boje („highlight“). Takvo „akcentovanje“ samo može skrenuti pažnju sa drugih važnih informacija u vašem CV-u ili propratnom pismu.

CV i motivaciono pismo ne smeju imati gramatičke i pravopisne greške, kao ni greške u kucanju. Obavezno ih dajte još nekome da ih pročita i lekturiše. Prihvatajte dobronamerne savete.

Leave a Reply