Kurs knjigovodstva

Kurs knjigovodstva – jedinstven, drugačiji i neponovljiv!

Kao predavač na ovom kursu i njegov organizator, u ovom članku izneću niz “superlativa” vezanih za kurs knjigovodstva.

Na vama, mojim dragim čitaocima, je da date sud o tome i, ako vam štogod ne bude jasno, tražite da vam pojasnim što mi nikako neće biti teško, naprotiv.

Lav-Tolstoj

Dakle, organizator kursa je Agencija za knjigovodstvo Interact biz (a ja sam samo jedan od zaboslenih u Biz-u koji je zadužen za organizovanje predavanja i promociju).

Glavna karakteristika naših kurseva je minimizacija teorije i maksimizacija prakse. Predavači su knjigovođe ili konsultanti angažovani iz prakse. Dakle, i materija i teme predavanja se generišu iz prakse.

Dzim-Ron

Na kursu knjigovodstva stiču se osnovna znanja o knjigovodstvu, koja su neophodna svakome ko želi da se bavi ovim poslom koji, inače, spada među najtraženije i najplaćenije poslove/zanimanja u zemlji.

Ukoliko ste nezaposleni, posao ćete lakše naći tamo gde je on tražen (a i plaćen) tj. tamo gde konkurencija nije prevelika. Ipak, ne vredi tražiti posao ukoliko nemate šta da ponudite zauzvrat. Istina je da se svugde traži znanje i iskustvo ali ta dva faktora ne mogu i ne smeju biti prepreka zapošljavanju. Potrudite se. Kod nas dobijate ovo prvo – znanje, i time ste već načinili prvi i najvažniji korak – upisali ste naš kurs knjigovodstva.

leonardo-da-vinci

Vašoj pažnji preporučujem i tekst “Čekajući posao, Čekajući Godoa” koji sam napisao specijalno inspirisan “nevernim Tomama” za koje “nema ‘leba u ovoj zemlji…”

demokrit

Kako izgleda kurs knjigovodstva?

Naši kursevi knjigovodstva su kreirani tako da budu interesantni, laki za učenje, dinmični i interaktivni sa posebnim akcentom na one polaznike koji žele da relativno brzo i lako dobiju praktična, “upotrebljiva” znanja i iskustvo u oblasti knjigovodstva.

 

Na teorijskim i praktičnim predavanjima i vežbama naučićete kako da vodite poslovne knjige preduzetnicima (po sistemu prostog knjigovodstva) ili privrednim društvima (po sistemu dvojnog knjigovodstva). Naučićete sve o porezima i poreskom sistemu Republike Srbije, da sastavljate poreske prijave, bilans stanja, bilans uspeha (završni račun). Posebna tema su radni odnosi koja obuhvata Zakon o radu tj. prava i obaveze zaposlenih i poslodavaca, obračun zarada i naknada (bolovanja) i sl. kao i niz drugih stručnih predavanja na različite teme.

Napominjem da za upis na Biz-ove kurseve knjigovodstva nisu neophodna predznanja, iskustva u oblasti knjigovodstva ili obrazovanje određenog tipa (usmerenja).

Suština kursa knjigovodstva, znanje, prezentuje se na razumljiv i jednostavan način prilagođen početnicima ali i onima koji već imaju određena predznanja u ovim oblastima.

brus-li

Grupu polaznika za kurs knjigovodstva čini između jedanaest i četrnaest polaznika što omogućuje interaktivnost grupe kao i mogućnost aktivnog uključivanja svih učesnika sa jedne strane kao i mogućnost da predavač prati i uočava napredovanje (ili stagnaciju) svakog polaznika ponaosob.

Nakon odslušanih predavanja i vežbi i položenog završnog ispita polaznici kursa knjigovodstva dobijaju Diplomu Škole knjigovodstva i preduzetništva koja predstavlja uverenje budućim poslodavcima o uspešno završenoj obuci iz oblasti knjigovodstva.

 

Svakako posetite i oficijelni sajt Škole knjigovodstva i na njemu pogledajte aktuelne ponude sa instrukcijama za prijavu i rezervaciju termina.