Šta sve treba da znate na temu logo dizajn?!

Logo dizajn – dizajn logotipa i/ili zaštitnog znaka.
Logo dizajn : Logo ili logotip je prost, jedinstven i prepoznatljiv vizuelni simbol koji stvara prvi i često najvažniji utisak o onome šta stoji iza njega (firma, kompanija, korporacija, organizacija, proizvod, usluga…) i ostaje dugoročno ili trajno memorisan, urezan u svesti potrošača, što i jeste njegov primarni cilj.
Logo kao frontalna vizuelna pojava treba da izazove unutrašnje emocije posmatrača i natera ga na razmišljanje. Na ovaj način se logo „urezuje“ u njegovu svest, što više razmišlja, bolje ga pamti…

Primer dobrog logotipa – Tema: putovanja, turizam; Simbolika – more, planina, zalazak sunca

 

Ne zaboravite da vaš logo ima šanse svega nekoliko sekundi da izazove pomenute reakcije kod posmatrača. U suprotnom je sav trud uzaludan. Naime, istraživanja su dokazala da se pažnja posmatrača na logotipu zadržava u proseku nekoliko sekundi i da je upravo to ono dragoceno vreme u kojoj će ga isti „skenirati“ u svoju svest, zapamtiti odnosno prepoznati ga sledeći put kada se sretne sa istim prizorom te će na taj način da mu se javi asocijacija na vaš brend i pozitivna reakcija. S druge strane, tih nekoliko sekundi pažnje posmatrača su ono vreme koje je potrebno da se posmatrač odluči, da se udubi i razmisli o tome kako je vaš logo „čudan“ tj. interesantam, drugačiji, lep…

Primer odličnog logotipa – Tema: Poljoprivreda, šumarstvo i vodoprivreda
Napomena: Ovaj logotip uzet je samo kao primer dobrog rešenja, nije dizajniran u našoj radinici. Rado bismo naveli ime autora ali nismo uspeli da ga pronađemo.

 

Shodno svemu navedenom, izvedena su pravila koja čine logo dizajn i koja kažu da vaš logotip mora da bude pre svega prost i jednostavan, razumljiv, upravo kako bi potrošač mogao da ga ukapira na prvi pogled. Komplikovane, šarene i ostale forme koje samo vama imaju neku „skrivenu“ simboliku su loša rešenja. Zapamtite, logo dizajnirate za druge a ne za sebe.
Vaš logo dizajn govori o vama, vašem izgledu, poslovnoj kulturi i komunikaciji, o vašoj važnosti i veličini…

Stvaranjem jedinstvenog i originalnog vizuelnog identiteta izdvojili ste se od konkurencije i napravili ste prvi korak u brendiranju vaše kompanije, proizvoda, usluge, organizacije… Naredni korak u brendiranju je promocija kroz različite forme reklamiranja tj. medijskog prisustva.

 

Logo predstavlja asocijaciju na Vaš brend u svakodnevnoj vizuelnoj komunikaciji sa potrošačima. Zbog toga je logo dizajn i dizajn ukupnog vizuelnog identiteta veoma važna stavka u kreiranju imidža i pozicioniranju u svesti potrošača.
Savršen logo je garancija da ćete biti primećeni na tržištu! Stoga, logo dizajnu posvećujemo posebnu pažnju vodeći računa o kombinacijama, značenju i psihologiji boja, simetriji, kompoziciji, vizuelnom efektu tj. utisku koji ostavlja na posmatrača i poruci koju mu prenosi.
Logo dizajnu pristupamo maksimalno profesionalno. Rukovodimo se principuma estetike i savremenog dizajna!

Logotip portala kao osnovni element vizuelnog identiteta uključuje nacionalni vizuelni kôd, prepoznatljiv nacionalni ornament, čuvenu Pirotsku šaru. Pirotska šara se nedvosmisleno vezuje za čuveni Pirotski ćilim, najtraženiji srpski suvenir. Šara je uvek strogo geometrijskog oblika. Postoji više tipova Pirotske šare („gugtće na direci“, „grozdovi“, „zvezde“, „đulovi“, „venci“…). Takođe, tipografija kojim je ispisan naziv portala „Beautiful Serbia.info“ takođe je inspirisana geometrijom i Pirotskim tkanjem.