Postanite stručni i zapošljivi

Kako premostiti jaz između znanja koja stičete formalnim obrazovanjem i znanja koje se traži u praksi odnosno na tržištu rada?!

Rešenje može biti praksa ili kursevi neformalnog obrazovanja koji imaju naglašen praktičan pristup materiji koja se izučava.

Generalni problem tzv. sistema formalnog obrazovanja (stručne škole i fakulteti) u skoro celom svetu, naročito u Evropi, pa i kod nas, je velik jaz između onoga za šta se osposobljavamo kroz tzv. sistem formalnog obrazovanja sa jedne strane  i znanja i veština traženih na tržištu radne snage (potreba poslodavaca) sa druge strane.

Da bi se pomenuti jaz premostio vremenom se pojavio i oblikovao poseban “paralelan” sistem edukacije koji svojim programom i praktičnim znanjima i veštinama koje se na njemu stiču efikasno “premošćuje” gotovo “kanjonski” porcep između onog što nudi formalni školski sistem i onog što su potrebe realnog poslovnog okruženja. Ovaj “paralelan sistem edukacije” naziva se neformalno obrazovanje i funkcioniše kao hibrid nekadašnjeg tradicionalnog šegrtskog (Apprenticeship) ili zanatskog obrazovanja zasnovanog na učenju kroz praksu u ulozi pomoćnika – šegrta odnosno tzv. “krađi zanata” s tim što za razliku od tradicionalnog, moderan oblik ovakvog obrazovanja podrazumeva i teoretske osnove neophodne za kvalitetno stručno usavršavanje po “know-how” principu.

Bez okolišanja, Kurs knjigovodstva i preduzetništva na kojem sam i sam angažovan kao predavač (preduzetništvo) je upravo to! Možda baš zbog toga što ja o tome govorim, ove reči nemaju toliku snagu ali i drugi izvori na internetu i kojekuda su širokodostupni što će, ubeđen sam, ići u prilog ovim mojim tvrdanjama…

Inače, program obuke Škole knjigovodstva i preduzetništva koja posluje u okviru agencije za knjigovodstvo S&S, ima izrazito pragmatičan, praktični ili „zanatski“ pristup čitavoj materiji i svi primeri i zadaci, kao i problemske situacije koje se rešavaju generišu se direktno iz prakse.

Dakle, uči se i vežba samo suština, ono sa čim će se polaznici programa sutra zaista susresti na poslu. Predavači na kursu nisu profesori već knjigovođe koje se zaista i svakodnevno bave tim poslom i koji se svakodnevno susreću sa problemima i situacijama koje diktira praksa te svoja i na taj način stečena iskustva i saznanja prenose polaznicima kursa.

U programu nastave primenjen je tzv. „Know-How“ metod koji podrazumeva prenošenje praktičnih znanja i iskustava. „Know-How“ je standard i najkompletniji oblik prenosa znanja i veština za uspešno poslovanje, uključuje i posebna znanja, iskustva i uputstva, a posebno specifične postupke koji se inače smatraju poslovnim tajnama, kao i iskustva i znanja koja nisu nigde sadržana u pisanom obliku.

U kombinaciji sa stručnom praksom stečenom na istom mestu, stvoren je čitav niz zapošljivih kadrova koji odgovaraju potrebama savremenih poslodavaca i koji imaju stečene radne odnosno navike da konstantno uče, usavršavaju se i prilagođavaju potrebama radnog okruženja.

One Response to "Postanite stručni i zapošljivi"

  1. […] svoje poslovne sposobnosti zahtevima tržišta radne snage i postanite zapošljiv kadar u vremenima u kojima se tek očekuje povećanje stope […]

Leave a Reply