Da li ste razmišljali o svom novom vizuelnom identitetu odnosno o simbolu koji predstavlja sinonim za vaš biznis (firmu), hobi, ili za vas lično, bilo da ste umetnik, kolekcionar, ekolog, profesor kriminalistike ili ništa od navedenog… Jednostavno želite da imate stilizovan i grafički uobličen potpis i /ili grafički element po kome će vas ljudi prepoznati.

Inače, logotip je po definiciji osnovni element vizuelnog identiteta neke firme ili pojedinca i može da ga ima svako ko poželi. (ostali elementi vizuelnog identiteta su npr. znak, maskota, grb…)

 

Šta će vam logo?!

Različiti su motivi i potrebe: firmama je gotovo neophodan! Osim što je to poslovni običaj, logotip je i simbol po kojem će vas klijenti ili potrošači odmah prepoznati.  Osim firmi, logo je potreban i svakom proizvodu koji nameravate da brendirate…

Logotip je Vaš zaštitni znak i sinonim za brend!

Obično je to sklop grafičkih i tipografskih rešenja (slika i slova) uklopljenih i stilizovanih u jedinstvenu celinu i na jedinstven način.

Logotip je najvažnija stavka tzv. Corporate designa-a ili vizuelnog identiteta Vaše firme, proizvoda, kampanje i sl. Logo je vizuelni simbol koji, kao frontalna pojava, ostaje memorisan u svesti potrošača, što i jeste njegov cilj.
Logo predstavlja asocijaciju na Vaš brend u svakodnevnoj komunikaciji sa potrošačima. Zbog toga je dizajn logotipa i ukupnog vizuelnog identiteta veoma važna stavka u kreiranju imidža i pozicioniranju u svesti potrošača.
Savršen logo je garancija da ćete biti primećeni na tržištu! Stoga, dizajnu logotipa posvećujemo posebnu pažnju vodeći računa o kombinacijama i psihologiji boja, simetriji, kompoziciji, vizuelnom efektu tj. utisku koji ostavlja na posmatrača i poruci koju mu prenosi.
Rukovodimo se principuma estetike i savremenog dizajna!

Reference:

Više o Dizajnu logotipa pročitajte ovde