Promena cenovne politike

Poštovani klijenti,

Obaveštavamo Vas o promeni cenovne politike i načina obračuna izvršenih usluga marketinga, grafičkog i veb dizajna i copywriting-a (u daljem tekstu VVV –Vizuelne, Verbalne i Veb komunikacije).

Svi trenutno važeći cenovnici VVV usluga prestaju da važe zaključno sa 30. sept. 2013. godine, osim za već dogovorene poslove i projekte.

Počevši od 01. okt. 2013. god. primenjivaće se jedinstven model tarifiranja VVV usluga na način što će se obračunavati radni sat angažovanja u jedinstvenom iznosu od 2.000 RSD po radnom satu.

Poskupljenje ili pojeftinjenje?

Ova promena cenovne politike generalno donosi relativno poskupljenje usluga grafičkog i web dizajna i, takođe relativno, pojeftinjenje usluga copywriting-a koji se do sada tarifirao po broju isporučenih karaktera tj. 1.800 RSD po „prevodilačkoj“ stranici (1.800 karaktera uključujući i razmake). Izuzetno, ukoliko želite tj. ukoliko u tome nalazite svoj interes, moći ćete da zadržite raniji način tarifiranja (npr. stručni tekstovi koji bi „potrošili“ previše radnih sati copywriter-a).

Naglašena briga o korisnicima, naročito kada su u pitanju Vaši troškovi, kao i poštovanje rokova na koje ste naviknuti ni dalje neće biti sporni. Naprotiv, prelazak na novu cenovnu politiku i metod obračuna je jedan od načina uvođenja reda u radne procese, odnose sa klijentima, kao i prilika za stvaranje uslova za skraćivanje rokova za završetak svakog pojedinačnog posla.

Iako, na prvi „pogled“ nov način obračuna i relativno visoka cena po jedinici mere (radnom satu) stvaraju osećaj nesigurnosti kod nekih klijenata (u smislu kontrole troškova), i dalje postoje mehanizmi i načini za upravljanje istima tj. potrošenim vremenom koje se naplaćuje. Naime, već u momentu sklapanja dogovora ili ugovora o konkretnom poslu, dobićete okvirnu i relativno tačnu procenu o obimu traženog posla, odnosno, o količini vremena potrebnog za njegovu realizaciju. Nadalje, dodatno ćete moći da utičete na skraćivanje projektovaog vremena (troškova) na način što ćete jasno izložiti svoje zahteve, ideje i očekivanja, dati pravilne inpute i unapred pripremljene materijale (npr. otkucan tekst u elektronskoj formi, konačnu i lektorisanu verziju.). Isto tako, nedefinisanim zahtevima i idejama kao i nepripremljenim materijalima i informacijama direktno ćete uvećati svoje troškove.

Za jedan sat efektivnog rada može da se uradi jako puno posla, naročito kada postoje jasno definisani zahtevi, zamisli i utvrđeni standardi po kojima radimo.

Model obračuna po satu ne treba shvatati “zidarski” tj. odličnim poligonom za manipulaciju iz razloga što, u tom slučaju, posao neće funkcionisati dugoročno što je, pak, naš cilj i interes.

Nadalje, važno je izgraditi i sistem poverenja (za stare klijente ovo nije sporno) a ono se takođe stiče vremenom i iskustvom.

Kao meru sigurnosti, garantujemo da sve što Vam se ne bude dopadalo pa shodno tome, to ne budete ni koristili  svojim marketinškim kampanjama, nećete morati ni da platite.

Šta za Vas znači promena cenovne politike i modela tarifiranja?

Osim što ne mora nužno da znači i stvarno poskupljenje VVV usluga (iako ono realno postoji obzirom da se u dosadašnjim važećim cenovnicima radni sat tarifirao do 1.500 RSD), ove promene garantuju bolje i urednije odnose između naručioca i izvršioca posla kao i kraće rokove završetak poslova.

Dobrom pripremom zahteva i materijala za rad moći ćete izvršiocu posla značajno da uštedite vreme za rad a sebi ekvivalentnu sumu novca koji biste inače platili u slučaju da, npr. prekucavanje i korekciju tekstova radi izvršilac posla, izbor fotografija i sl.

Tarifa „započeti radni sat“ se odnosi samo i isključivo na prvi radni sat a svaki sledeći se naplaćuje srazmerno količini utrošenog vremena što praktično znači da će Vam nekada biti naplaćen jedan sat i 15 min. ali nikada samo npr. 20 min. angažovanja.

Šta za nas znači promena cenovne politike i modela tarifiranja?

Na prvom mestu uštedu potrošenog vremena po svakom pojedinačnom poslu i mogućnost urednog servisiranja svih klijenata. Očekujemo bolje i korektnije odnose sa klijentima kao i mnogo veći komfor u radu. Ove „radikalne“ promene će svakako unekoliko uticati i na selekciju klijenata.

U svakom slučaju, prilikom osmišljavanja novog koncepta tarifiranja vodili smo računa o tome da postoji lak način da u njemu obe strane pronađu svoj interes (naručilac i izvršilac posla tj. klijent i agencija). Takođe, vodili smo računa i o podizanju nivoa kvaliteta usluga koje pružamo, zadovoljstva klijenata kao i ugledu naše kuće te njenom profilisanju kao relativno zatvorene za već postojeći krug klijenata. Svakako, dobrodošli su i novi klijenti ali će se njima saradnja sa našom kućom isplatiti samo ukoliko je kontinuirana i dugoročna.

Svakako, otvoreni smo i dostupni za sva dodatna pitanja i pojašnjenja u vezi novecenovne i tarifne politike. Kontaktirajte nas.

S poštovanjem,

Miroslav Bronzić

Leave a Reply