Šta ispitivači najčešće žele da saznaju na intervjuu?

Na uobičajenom razgovoru za posao suočićete se sa raznim pitanjima. No, shvatate li šta zaista ispitivači žele da saznaju?

Većina onih koji prvi put traže posao ne znaju zašto intervjueri tj. ispitivači postavljaju određena pitanja i smatraju da se radi o igri u kojoj treba da ih nadmudrimo. No, u stvarnosti poslodavci nemaju ni želje ni vremena za igrice, posebno kada se radi o zapošljavanju. Oni najčešće pokušavaju da dobiju odgovor na sledećih šest pitanja:

Imate li veštine potrebne za posao?

Poslodavci prvenstveno žele da utvrde da li imate veštine potrebne za obavljanje posla, a to proveravaju ispitivanjem o pređašnjim poslovima kandidata. Osim tih veština, ispitivači proveravaju imate li i takozvane ‘meke’ veštine (npr. rad u timu, komunikacijske veštine) koje su vam potrebne da biste uspešno obavljali posao i uklopili se u organizaciju.

sta

Da li se uklapate li ne?

Svim poslodavcima je bitno da li se kandidat uklapa u određenu organizaciju i tim. Stoga će ispitivač pokušati da sazna ne samo da li se uklapate u aktivnosti kompanije i pojedinog odeljenja, već i to da li su vaši talenti i veštine komplementarni sa talentima i veštinama vaših potencijalnih kolega.

Razumete li kompaniju i njenu misiju?

Ako se organizacija dobro uklapa u vaše želje za razvoj karijere bićete prirodno motivisani da dobro radite i ostanete u organizaciji duži vremenski period. Poslodavci ne žele da neko prihvati posao samo zato što se radi o poslu koji odgovara njihovim veštinama. Žele da kandidati budu uzbuđeni zbog misije i onoga što kompanija radi.

Kako stojite u odnosu na konkurenciju?

Ocenjuju vas u odnosu na ostale kandidate za posao. Stoga će vas ispitivači stalno upoređivati sa ostalim kandidatima.

Imate li ispravan stav za posao u dotičnoj kompaniji?

Neko ko je usmeren na to kako uprkos preprekama obaviti posao i ko voli izazove i motivisan je da se sa njima suoči zasigurno ima ispravan stav za posao u bilo kojoj kompaniji. Za to vas niko ne može obučiti.

Želite li posao?

Većina poslodavaca zna da neki koje intervjuišu zapravo ne žele posao. Shvataju da neki kandidati samo istražuju mogućnosti, a neki žele da unaprede svoje veštine prezentacije na razgovoru za posao. Stoga morate dokazati da zaista želite posao.

One Response to "Šta ispitivači najčešće žele da saznaju na intervjuu?"

  1. Šta ispitivači najčešće žele da saznaju na intervjuu? Posted on January 31, 2013 at 5:58 pm

    […] sa http://www.bronzic.com On January 31st, 2013, posted in: Uncategorized by […]

Leave a Reply