Šta je to „Bihejvioralni intervju“?

Bihejvioralni intervju je metod koji poslodavci često koriste u procesu selekcije kandidata. Kao što mu i samo ime kaže, (eng. Behavior – ponašanje) zasnovan je na teoriji da je vaše ponašanje u prethodnim situacijama najbolji pokazatelj vašeg budućeg ponašanja. Prilikom ovog intervjua registruje se vaše ponašanje koje je izuzetno važno za uspešnost na poslu.

Za razliku od tradicionalnog intervjua sa poslodavcem u kome je akcenat stavljen na to koliko snažno i iskreno kandidat želi posao, koliko je motivisan i sl. u bihejvioralnom intervjuu poslodavca najviše zanima da li kandidat ima tražene kompetencije koje su od presudnog značaja na nekom radnom mestu.

Nasuprot tradicionalnm intervjuu u kome se mogu očekivati i tzv. trik pitanja u kojima su intencije poslodavca prikrivene u smislu šta želi da postigne datim pitanjem, bihejvioralni intervju je transparentan i poslodavac nedvosmisleno pomaže kandidatu da se kvalitetno spremi za sam intervju i jasno stavlja do znanja za čim traga u njegovim odgovorima.

U toku Bihejvioralnog intervjua možete da očekujete pitanja kao što su: „Kako ste se snašli u situaciji kad ste naišli na neočekivani problem“, „Da li ste imali iskustva u kojima niste uspeli da postignete željeni rezultat“, „Opišite situaciju u kojoj ste obavljali više različitih zadataka u istom vremenskom periodu“…

Možete da očekujete da posle svakog pitanja usledi više potpitanja.

 

Neka od pitanja koja takođe možete da očekujete:

 • Koji ste poslednji projekat vodili i koji je bio rezultat?
 • Dajte mi primer kada ste nadmašili ciljeve.
 • Možete li da opi[ete situaciju kada je vaš rad bio kritikovan?
 • Jeste li ikada bili u timu u kojem jedan od članova nije obavljao svoj posao? Kako ste to rešili?
 • Recite nam nešto više o situaciji kada ste morali podneti neki težak izvještaj? Kako ste se nosili s tim?
 • Koji je vaš najveći neuspeh i što ste iz njega naučili?
 • Šta vas nervira kod drugih ljudi i kako se nosite s tim?
 • Kada bih ja bio vaš nadređeni i od vas zatražio da napravite nešto s čime se ne slažete, šta biste uradili?
 • Koji vam je period u životu bio najteži i kako ste se nosili s tim?
 • Dajte mi primer situacije u kojoj ste nešto krivo napravili. Kako ste to rešili?
 • Recite mi nešto više o situaciji kada ste na poslu bili u sukobu s nekim.
 • Ako ste na poslovnom ručku i naručili ste dobro pečeni odrezak, a dobijete krvav, šta biste uradili?
 • Ako saznate da vaša firma radi nešto protivzakonito, kao što je prevara, šta biste uradili?
 • Koji zadatak vam je bio pretežak i kako ste razrešili situaciju?
 • Koja je najteža odluka koju ste doneli u poslednje dve godine i kako ste je doneli?
 • Opišite kako biste rešili situaciju u kojoj biste bili zamoljeni da završite više zadataka do kraja dana, a ne postoji način da sve to završite.

Leave a Reply