Vizuelni kôd

Vizuelni kod je prosta, uprošćena, grafička tvorevina koja predstavlja sinonim, u vizuelnom smislu, za širu oblast, skup, tvorevinu, organizaciju… koristi se kao obavezan grafički element u logodizajnu elemenata koji čine određen skup.

Ovo je definicija koju sam sâm sebi postavio dok ne nađem bolju ili bar bilo kakvu definiciju vizuelnog kôda.

Postavlja se pitanje šta se sve može “vizuelno kodirati”?! Npr. razmotrimo kakvo je stanje na slučaju pošte kao institucije. Ako pogledamo logotipe svih nacionalnih pošta po Evropi a i šire shvatićemo da je truba (u većoj ili manjoj meri stilizovana) poprilično učestao simbol ili deo logotipa skoro svih Pošta! Ako nije truba onda je pismo ali zadržaću se na trubi. Kada je u pitanju zaštitna boja onda je to svakako žuta. Retko gde je ova boja zaobiđena.

Nadam se da sam na primeru pošte slikovitije pojasnio ono što sam pokušao da definišem u prvom pasusu. Naime nigde (uključujići i enciklopediju Britanicu) nisam uspeo da pronađem jasnu definiciju vizuelnog kôda.
Voleo bi da neko napiše svoje mišljenje ili pokuša da definiše vizuelni kôd. Naravno, ako postoji neka definicija voleo bih da je pročitam.

Posebno zanimljiva tema je nacionalni vizuelni kôd ali o njoj ću pisati drugi put : )

Leave a Reply