Nacionalni Vizuelni kôd

Pre nego otpočnete čitanje ovog članka bilo bi zgodno da najpre pročitate tekst “Vizuelni kôd” nekoliko članaka niže…

OK! Sada možemo i o nacionalnom vizuelnom kodu (u daljem tekstu NVK).
Ako pomenem šare Britanske zastave, Američke zvezdice ili Hrvatske “kockice” odmah ćete znati o čemu govorim!
Međutim, šta je naš NVK?! O tome ćemo malo kasnije…

Nama najbliži odličan primer upotrebe NVK su naše komšije (da ne kažem braća : ) ) Hrvati. U pitanju su samo dve “kockice” (kvadratića) koji su sastavni deo mnogih nacionalnih brendova i žigova. (HRT, Hrvatska turistička zajednica, Hrvatski auto klub… žigovi “Hrvatska kvaliteta” i “Izvorno Hrvatsko”…).

Nadam se da sam na ovom primeru slikovitije pojasnio čitavu stvar. Biće da su Hrvati ipak otišli najdalje kada je vizuelno kodiranje (u nacionalnom smislu) u pitanju. Međutim, ni kod Hrvata čitava stvar nije institucionalizovana (kolika reč : ) ?!) već je u pitanju uticaj jednog dizajnera koji se uspeo izboriti za poziciju “Tate Mate” i čije se mišljenje uveliko ceni i uvažava u celoj državi… reč je, naravno, o čuvenom Borisu Ljubičiću!

Šta bi bio naš nacionalni vizuelni kod?!
Naš NVK, po meni, bi trebala da bude neka prosta grafika prepoznatljiva i karakteristična za Srbe i Srbiju. Šta bi to onda bilo? Naravno, krst sa ocilima (nemoj da sam nekog čuo da kaže 4S, biće diskvalifikovan :)). Međutim 4S, pardon, krst sa ocilima već nije baš sasvim prost simbol pa ga je potrebno dodatno uprostiti… Moguća rešenja su da izbacimo krst a ostavimo samo ocila (nebi valjalo da ostavimo krst a izbacimo ocila jer je to već simbol, da ne kažem logo, crkve : ) Ne bih želeo da zvučim Bogohulno, nije mi to namera).
Ja sam smislio da ipak ostavim krst i samo dva ocila a da pritom krst ne mora uvek da bude “ukršten” pod 90 °. Odprilike, nešto kao na razradi ideje za vizuelni identitet Eurosonga (koji na kraju nisam ni poslao na konkurs).

Leave a Reply