Šta je Copywriting?!

Izraz Copywriting nema adekvatan sinonim u Srpskom jeziku. Obično se prevodi kao „kreativno pisanje“ i sl. Međutim, reč je o specifičnom načinu i stilu pisanja u odnosu na ciljano tržište, grupacije potrošača, SEO i sl.

Drugim rečima copywriting je umetnost pisanja i izražavanja, sažimanja suštine vašeg posla u privlačne i kratke poruke upućene klijentu, na osnovu kojih će vas zapamtiti i kojima ćete ostaviti utisak profesionalnosti. Dobar copy će ostaviti jak utisak nakon kojeg će klijent osetiti potrebu da vam pokloni svoje poverenje.

Prema drugoj definiciji, copywriting je tekst odnosno sadržaj koji sačinjava promotivne slogane, radio džinglove, TV reklame (oglase i reklamne spotove), oglase u štampi, web prezentacije, e-mailove, web banere, PR tekstove, Bluetooth advertising poruke,  brošure, kataloge, bilborde, letke, saopštenja za javnost, čestitke, podsetnice i druge forme različitih medija.
Uopšte. pojam copywriting označava upotrebu kreativnih formi jezika i izražavanja u svrhu promocije kompanije, ličnosti, mišljenja ili ideja i sl.

Svrha copywrite-a ili promotivnog teksta je da posmatrača (čitaoca, slušaoca ili gledaoca) potakne na akciju i ubedi ga da reaguje, odnosno da kupi ponuđeni proizvod ili uslugu, prihvati vaše ideje, mišljenja, stavove i slično.

pisanje-reklama

Copywriting sa posebnim akcentom na SEO (Optimizaciju sajtova)

(SEO – search engine optimization)

Kod tekstova koji sačinjavaju web prezentacije copywriting ima posebnu ulogu koja se odnosi na “optimizaciju teksta” za bolje kotiranje na pretraživačima (Google, Yahoo i sl.).
Ovo se, između ostalog, postiže učestalim korišćenjem ključnih reči i fraza u sadržaju web stranice. Veština copywriter-a ovde naročito dolazi do izražaja jer mora da pomiri razlike i tekst prilagodi volji čitalaca ali i robota tj. softvera pretraživača koji beleže sadržaj, razvrstavaju ga i rangiraju.

pisanje-za-veb

Copywriter
Copywriter (pisac) je kreativna i komunikativna ličnost koja ume da se izrazi na originalan i neformalan način. On stvara ideje i koncepte te je  često je ključni faktor svakog kreativnog tima. Copywriter nije samo čovek sa talentom za pisanje (novinarsko, književno…) već se odlično razume u marketing, advertajzing i biznis uopšte.
Copywriter naručiocu pruža sve usluge osmišljavanja slogana, propagandnih poruka, oglasa, scenarija i pisanja promotivnih tekstova.