Vizuelni identitet – Corporate design – Grafički standardi

24. mart 2010. Predavanje na Ekonomskom fakultetu

Predavanje na temu „Vizuelni identitet – Corporate design – Grafički standardi“ apsolventima odseka za Marketing

 

Kombinacija teorije i prakse odnosno definisanja elemenata vizuelnog identiteta, njihove uluge i važnosti u Marketingu, standardima, običajima i sl.
Drugi deo predavanja odnosio se na studije slučaja gde su studenti uz moju pomoć, na osnovu datog primera, analizirali različite elemente vizuelnog identiteta i donosili određene zaključke.
Treći deo odnosio se na razgovor sa studentima i odgovaranje na njihova pitanja.

Obrađivane teme i pitanja:

1. Šta je vizuelni identitet?
2. Zašto je važan vizuelni identitet?
3. Šta je „Corporate design“?
4. Šta su grafički standardi?
5. Šta je logotip i čemu služi?
6. Šta je i čemu služi maskota?
7. Šta je grb, amblem, značka…?
8. Šta je prateća grafika?
9. Šta je zaštitna tipografija?
10. Šta je sistem zaštitnih boja?
11. Psihologija boja
12. Kombinovanje boja
13. Šta je i zašto se koristi slogan?
14. Šta je knjiga grafičkih standarda
15. Brending
16. Rebrending
17. Redizajn
18. Vizuelni kod


Šta je vizuelni identitet?

Vizuelni identitet ili Corporate design predstavlja lice svakog biznisa i brenda.
Čini ga nekoliko standarda, elemenata i grafičkih kreacija koje predstavljaju zaštitne znake i standarde svakog biznisa.
Drugačije rečeno, grafički standardi (elementi vizuelnog identiteta) predstavljaju lice Vašeg biznisa i kreiraju Vaš brend!
Elemente vizuelnog identiteta najčešće čine: Logotip, sistem zaštitnih boja, zaštitna tipografija (font), znak, slogan, maskota, grb, zastava i td.
Elementi vizuelnog identiteta elaborišu se u knjizi grafičkih standarda gde se definiše izgled, varijacije i korišćenje svakog elementa ponaosob.

Zašto je važan vizuelni identitet?
Vizuelni identitet je veoma važna stavka svakog biznisa. Slikovito opisano, predstavlja njegovo lice i imidž.
Vizuelni identitet ima za cilj da pojednostavi i istovremeno obogati komunikaciju sa klijentima i portošačima.
Bilo koja vrsta advertajzinga je gotovo nezamisliva bez elemenata vizuelnog identiteta kao sastavnog dela poruke ili oglasa.

Elementi vizuelnog identiteta

Vizuelni identitet ili Corporate design čini nekoliko elemenata i grafičkih simbola koji predstavljaju zaštitne znake i standarde svakog biznisa.
Elemente vizuelnog identiteta najčešće čine:
– Logotip,
– sistem zaštitnih boja,
– zaštitna tipografija (font),
– znak,
– slogan,
– maskota,
– grb,
– zastave,
– prateća grafika…

Logotip
Logotip je najvažnija stavka tzv. Corporate designa-a ili vizuelnog identiteta svake kompanije, biznisa, proizvoda, kampanje i sl. Logotip je vizuelni simbol koji, kao frontalna pojava, ostaje memorisan u svesti potrošača, što i jeste njegov cilj.
Logotip predstavlja asocijaciju na Vaš brend u svakodnevnoj komunikaciji sa potrošačima. Zbog toga je dizajn logotipa i ukupnog vizuelnog identiteta veoma važna stavka u kreiranju imidža i pozicioniranju u svesti potrošača.

Dizajn logotipa
Savršen logo je garancija da ćete biti primećeni na tržištu! Stoga, dizajnu logotipa treba posvetiti posebnu pažnju vodeći računa o kombinacijama i psihologiji boja, simetriji, kompoziciji, vizuelnom efektu tj. utisku koji ostavlja na posmatrača i poruci koju mu prenosi. Obavezno se rukovoditi principuma estetike i savremenog dizajna!

Logotip je simbol po kojem će vas Vaši klijenti ili potrošači odmah prepoznati. Obično je to sklop grafičkih i tipografskih rešenja (slika i slova) uklopljenih i stilizovanih u jedinstvenu celinu i na jedinstven način. Logotip je Vaš zaštitni znak i marka!

Redizajn logotipa i rebrending
Logotip je osnovi element vizuelnog identiteta i po pravilu, kada se jedanut kreira, nikada više se ne menja. Na svakih 8-10 godina obično doživljava redizajn (refresh) kako bi se uskladio sa novim trendovima i tehnološkim napretkom.
Potpuna promena vizuelnog identiteta nije uobičajena pojava ali postoje izuzeci. Ova pojava naziva se rebrending.

Sistem zaštitnih boja

Zaštitne boje su element vašeg identiteta koji se nikada ne menja. Bitno je da zaštitne boje budu skladne i jasno definisane. Boje se ne defininišu samo svojim imenom (npr. siva, narandžasta) već procentualnim odnosima osnovnih boja za štampu C.M.Y.K. ili PANTONE paletom tj. katalogom boja gde je svaka boja predstavljena svojom numeričkom vrednošću. Ovo je naročito važno prilikom štampe jer samo s jasnom definicijom boja dobićete uvek isti otisak a ne subjektivni dojam svakog štampara ponaosob. Idealan primer u praksi je neobična zelenkasta boja koju koristi “Siemens” ili bordo crvena koju koristi “Johnie Walker”

Tipografija (Font)
Font je poseban oblik pisma tj. slova kojima je (uglavnom) ispisan ili inspirisan slovni deo logotipa. Važno je da font bude originalan i jedinstven (npr. “Walt Disney”) i da ne podseća na falsifikat tj. na druge poznate brendove. Isto je tako važno da da ne bude previše jednostavan (npr.”Panasonic”), da ne bude “ukraden” tj zaštićen autorskim pravima i sl.

Slogan
Slogan ne spada u grafičke elemente i forme izražavanja ali ga je i svakom slučaju nepohodno grafički uobličiti i predstaviti.
Inače, slogan je kratka propagandna poruka koja u dve-tri reči utiče na svest potrošača i objašnjava pogodnosti i prednosti koje pruža određeni proizvod, usluga ili kompanija.

Maskota
Maskota je stilizovana forma tj. prikaz nekog lika, najčešće životinje a služi kao sinonim za neki brend, naročito manifestaciju (Vučko, mačak Macho, Zagi, zeka Peka, vrabac Cvrki…).

Prateća grafika
Prateća grafika predstavlja sporedne grafičke elemente koji su deo ukupnog vizuelnog identiteta. Njena uloga je da asocira na bend u odsustvu logotipa i ostalih osnovnih elemenata vizuelnog identiteta ali i da upotpuni ukupan vizuelni doživljaj i utuisak, u grafičkom rešenju, koji posmatrač treba da memoriše u svojoj svesti o određenom brendu odnosno proizvodu, uslugi ili kompaniji.

Leave a Reply